იტალია
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
2-3 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 99 € -> 9.90€
უფასო შეკვეთებისთვის 99€
ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფო
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
5-7 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 19.90€
21 - 40kg 39.00€
ევროპა (Extra European Union)
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
6-8 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 49.00€
21 - 40kg 98.00€
ჩრდილოეთ ამერიკა
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
5-7 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 39.00€
21 - 40kg 79.00€
სამხრეთ ამერიკა
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
8-9 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 99.00€
21 - 40kg 190.00€
აფრიკა
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
10 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 99.00€
21 - 40kg 190.00€
აზია
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
10 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 99.00€
21 - 40kg 190.00€
ოკეანეთი
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
10 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 99.00€
21 - 40kg 190.00€
ცენტრალური ამერიკა / ანტილა
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
7-9 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 99.00€
21 - 40kg 190.00€
კვიპროსი
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
5-7 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 79.00€
21 - 40kg 150.00€
რუსეთი
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
5-9 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 59.00€
21 - 40kg 119.00€
შვეიცარია
გადახდა

გადახდა
მშობიარობაზე

Გადაცემა
საბანკო

ბილ Paypal

ბარათი
კრედიტი

ჯერ
4-7 სამუშაო დღეები
ღირებულება
0 - 20kg 25.00€
21 - 40kg 50.00€
 

Nb:

ყველა შეკვეთისთვის, რომელსაც აქვს გადაზიდვის მისამართი, იტალიის გარდა და წონა 40 კგ-ზე მეტი (მაგ. 3 ასპირატორი ან 1500 იზოლატორი ღობეებისთვის), გადაზიდვის საფასური გამოანგარიშდება გამოსვლის დროს, მისამართის მითითების შემდეგ. დასრულებულია გადაზიდვით.
ხშირი კითხვები:
ბუხრის ამონაწერი უნდა ვიყიდო? რომელი გადაზიდვის დიაპაზონი შედის?

 

გემი ბუხრის ამონაწერები (ყველა მოდელი) პირველ რიგში 0-20 კგ